Nu lanseras nya nordiska näringsrekommendationer

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) är ett nordiskt samarbete för att gå igenom den samlade forskningen om mat och hälsa. De är inte bara grunden för kostråd, utan även för Livsmedelsverkets riktlinjer för måltiderna i vård, skola och omsorg, kraven i Nyckelhålsmärkningen och mycket annat arbete i Sverige som handlar om mat och hälsa.

Den sjätte utgåvan av de Nordiska näringsrekommendationerna är den största uppdateringen i rapportens 40-åriga historia och den är idag också det mest omfattande vetenskapliga underlaget globalt för hur vi ska äta bra, både för planeten och hälsa

– En viktig slutsats är att det som är bra att äta för hälsan på det stora hela också är bra för miljön och klimatet, det vill säga att äta grönare och mindre kött. Det liknar väldigt mycket de kostråd vi redan har i Sverige. I debatten om nya NNR verkar det finnas en missuppfattning om att rekommendationerna skulle innebära att alla borde bli vegetarianer. Så är det inte. Däremot skulle många behöva äta mindre kött för hälsans skull, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

För hälsan och miljön rekommenderar NNR:

Här kan du läsa hela rapporten: Nordic Nutrition Recommendations 2023