Gul lök

"Den gula löken är oumbärlig i köket som smaksättare i många rätter"
 Vår vanliga matlök, kepalök, Allium cepa Liliaceae, används mycket som smaksättare i många rätter, särskilt den gula. Och lökens historia är mycket gammal, troligtvis härstammar matlöken från Centralasien och i vissa länder träffar man fortfarande på vilda exemplar. Man vet säkert att lök odlades i Kina för 3000 år sedan. PÅ Cheopspyramiden i Egypten finns en inskrift som berättar vilka mängder lök som gick åt under byggnadstiden.
I Sverige har löken odlats sedan runt 1930-talet på Öland och i Skåne men långt innan dess var löken välbekant för vikingarna som lär att uppskattat den mycket.

Svensk säsong: Gul lök finns hela året. Den säljs som knipplök juni-augusti. Löken torkas efter skörd och håller sedan länge – vid rätt förvaring. Gräslök: frilandsodlad april-augusti, krukodlad (växthus) hela året. Salladslök: maj-aug.  Purjolök: juni-december.

Förvaring: Gul och röd lök: torrt och så kallt som möjligt utan att den fryser. Purjo, gräslök, salladslök och buntlök/knippelök: +2 till +4°C, gärna i plastpåse eftersom de är känsliga för uttorkning.

Sortiment: Gul lök, röd lök, gräslök, salladslök, buntlök/knippelök, purjolök. I svensk odling förekommer flera sorter av respektive art av lök (släktet Allium). Gul och röd lök tillhör samma art, Allium cepa, men olika grupper, där färgen är skiljelinjen. När det gäller enskilda sorter kan bara de särskilt insatta skilja dem från varandra. Själva löken är en underjordisk del av jordstammen och den är uppbyggd av lager på lager med saftiga blad.

 

Plus för svenskodlat: Svensk lök odlas med stor miljöhänsyn och slipper långa transporter.