Backsippa

"Den vackra fridlysta backsippan som växer vild i Skåne och enstaka platser i Sörmland är en fin trädgårdsväxt"

Backsippa, Pulsatilla vulgaris
Backsippa är en ljuvlig vårblomma som är vanlig i våra trädgårdar. I södra och mellersta Sverige växer den sparsamt vild och i naturen är den helt fridlyst. Vanlig backsippa blommar i blåviolett men i handeln finns även sorter i rött och vitt. Efter blomningen bildas vackra fröställningar i form av silvriga rufsiga plymer. Backsippa trivs torrt, gärna sandigt och är utmärkt i sten- och gruspartier. Den blir ca 20 cm hög.