Bergormrot

"Bergormroten är en mycket bra marktäckare som snabbt bildar täta mattor."

Bergormrot, Bistorta affinis ‘Superba
Bergormrot ‘Superba’ är en mycket bra marktäckare som snabbt bildar täta mattor. Den är dessutom fin i stora sjok vilket gör den utmärkt där man vill täppa igen öppen jord. ‘Superba’ blommar länge och rikligt under sommaren. Blomfärgen är först ljust rosa, sedan rosaröd och axen blommar därför i både rosa och rött samtidigt. Bladverket är friskt mörkgrönt och får om vintern en bronsröd färg. Bergormrot ‘Superba’ trivs i all bra trädgårdsjord och är fin i stenparti, slänter och rabatter.