Begonia

"Namnet Begonia kommer från den franske botanikern Begon som levde under 1600-talet"

Knölbegonia, Begonia x tuberhybrida

Sommarbegonia Begonia x semperflorens-cultorum

Begoniorna tillhör familjen Begoniaceae, begoniaväxter och de olika sorterna finns i olika färger. För utplantering i balkonglådor, krukor, rabatter och amplar. Begoniorna trivs i sol till skugga på väldränerade jordar. Begonia kommer efter den franske botanikern Michael Begon (1638 – 1710). Artnamnet tuberhybrida betyder knölhybrid.

Knölbegonior blir 25-40 cm höga beroende på sort och det finns även sorter med mer hängande växtsätt. Blommar med fantastiska enkla eller fyllda blommor från juni till september. Planteras i en väldränerad jord av bra kvalité. Ge en svag näringslösning vid varje vattning.
Äldre sorter bildar knölar som kan grävas upp på hösten och förvaras frostfritt. Många nya sorter bildar inga knölar trots att de ser likadana ut i växten.

Sorter
Utbudet av knölbegonior är enormt.
Finns både grön- och mörkbladiga sorter.
Nonstop-Serien och Pin-Up-Serien är två vanligt förekommande serier i odling.Det finns många olika sorters sommarbegonia i odling då detta är en av de klassiska utplanteringsväxterna.

Övrigt
Knölbegonian tillhör de utplanteringsväxterna som har funnits länge i odling. Gamla herrgårdar hade ofta magnifika urnor på trappan med hängande begonior av typen Herrestads-begonia.
Sommarbegonia är mycket vanlig att plantera på kyrkogårdar och platser som man inte besöker så ofta då de är tåliga mot torka och självrensande.

Plus för svenskodlat: