Möt ärtan Ebba

Ärtor är framtidens mat och så mycket mer än ett enkelt tillbehör. De är en av få baljväxter vi ofta använder som både förrätt, varmrätt och efterrätt. Och en av de populäraste sorterna vi brukar träffa på i frysdisken är Ebba!

Sedan 1950-talet har det pågått ett unikt arbete med utveckling av nya ärtsorter hos Findus. Ansvarig för ärtförädlingen är forskningschefen Agnese Brantestam och det är hon som leder arbetet med att ta fram nya svenska och europeiska ärtsorter. Målet med hennes arbete är att bidra till en hållbar utveckling inom lantbruksproduktionen och matsäkerhet för framtidens generationer.

– Framtidens gröna mat för mig är mat vars produktion och användning har minsta möjliga miljöpåverkan, samtidigt som det är gott att äta, ger oss glädje och de näringsämnen vi behöver. 

I år ska cirka 4000 hektar med Ebba-ärtor odlas.

Agnese Brantestams föregångare, växtföräldaren Rolf Stegmark, är upphovsman till en av Sveriges populäraste ärtor: Ebba.

– Det är ett spännande arbete och en lång process innan en ny sort blir till, det kan ta 10-15 år och det blir väldigt personligt att förädla en ärta. Rolf döpte till exempel Ebba efter sin fru. De ärtor jag har börjat döpa har inte kommit till odlingen ännu, men det finns absolut bekanta namn med inspiration från vänner och kollegor bland dem.

Ärtan Ebba är en söt ärta med tunt skinn, som innehåller höga halter av c-vitamin.

– Det vi kalla Ebba är en familj och det finns en Ebba-ärta tidigare på säsongen och en annan Ebba-ärta senare på säsongen, så vi kan få en extra lång skörd. De har gemensam genetik, men skiljer sig i egenskaper när det kommer till sjukdomar. Den tidiga sorten undviker till exempel mjöldagg. Men det är samma glada ärta som smakar och ser likadan ut. Smaken beror till stor del också på hur grödan behandlas och timingen för skörd ska vara perfekt.

2017 lämnade Ebba Bjuv i Skåne och flyttade till Brålanda i Dalsland.

– Det tar alltid lite tid innan ett nytt odlingsteam lär känna en ny sort, men flytten har gått bra. Det är snälla klimatförutsättningar mellan sjöarna som håller det svalt och fint, och bidrar till att de inte går i mognad för snabbt. Vid extremåret 2018 observerade vi att ärtorna gick in i brådmognad och blev hårda snabbt av värmen och torkan. Vid såna extrema förhållanden är det nordligare klimatet det mer skonsamt.

Ärtorna ska frysas inom 2-3 timmar efter skörd, annars påverkas smaken och de kan gå sönder.