Svenska örter hela året!

img_3291Det svindlar lite när man tittar på flygfotot över växthusen nära Vindelälven mellan Lycksele och Umeå. Hällnäs handelsträdgård omfattar inte mindre än 50 000 kvadratmeter växthus i vilket det gror och spirar varenda dag på året. Björn Isacssons pappa startade blomsterodling här 1953 och själv är Björn uppvuxen i växthusen och har också skaffat sig en trädgårdsmästarutbildning genom hortonomstudier vid Lantbruksuniversitetet, SLU.

På Hällnäs är det snart dags att sätta penséerna inför vårsäsongen, blommor är fortfarande en viktig del. Men år 2000 drog Björn igång odling av sallat och färska örter med alltifrån traditionell dill till den populära basilikan. För växternas utveckling och kvalitet är ljuset lika viktigt som vatten och näring.
– Belysningen numer är led-belysning, vilket ger dubbelt så mycket ljus samtidigt som  elförbrukningen har  med 40–60 procent. Nu experimenterar vi med att välja olika spektra i ljuset för att hitta det optimala för respektive växt. Kryddorna kan alltså smaka mer om man kan ändra ljusets våglängder så att det blir olika för t ex timjan och basilika, säger Björn.

Hur klimatsmart är egentligen en växthusodling i norra Sverige?
– De flesta växthusodlingarna i Sverige har gått över till uppvärmning med biobränsle eller värmepumpar. Vi har satsat på en rejäl flispanna som försörjer vår odling och som sagt är led-belysningen ett stort steg i miljöarbetet, säger Björn.
I Sverige finns fyra större företag som odlar örter och sallat, Hällnäs, Orto Novo, Spisa och Svegro. De arbetar tillsammans  med hållbarhetsfrågor som resurssmart teknologi för energi- och vattenanvändning och för att minimera långa transporter. Alla är KRAV-certifierade och odlar helt utan kemiska växtskyddsmedel. 

Alla recirkulerar vattnet. Jämfört med exempelvis frilandsodling i Spanien innebär det en vattenbesparing på upp till 95 procent.  I och med recirkuleringen av bevattningsvattnet så släpps inte heller eventuella överskott av näringsämnen ut i mark och vatten utan alla näringsämnena tas om hand. På Hällnäs Handelsträdgård  har man också bytt ut så mycket som möjligt av plastemballaget mot pappkartong och i stället för i platskrukor odlar man i krukor av torv eller papper och i bland i återvunnen plast.
– Jag ställde om till ekologisk odling 2007 och det har jag aldrig ångrat, säger Björn Isacsson. Vi som odlar örter och sallater är väldigt stolta över att vi kan försörja alla svenskar med detta, tillsammans levererar vi 100 procent till våra matbutiker i Sverige. Vi behöver alltså inte importera en enda färsk krydda. Det gäller också att hitta smarta sätt att leverera och genom ett samarbete med Norrmejerier åker kryddor, blommor och sallat med mjölkbilen ut till butikerna. Tack vare det kan butikerna  handla gröna produkter flera gånger i veckan även på en liten ort. Svinnet minskar och alla får fräschare varor, säger han.

Vad händer under våren på Hällnäs?
– Jo, vi är förstås igång med gurkan som växer ordentligt nu, den börjar vi skörda redan vecka tio, säger Björn. En viktig del hos oss är också alla de ekologiska plantorna som vi säljer till hobbyodlarna. Ganska nytt är en sex-pack med olika sallatsplantor som är lätta att sätta ut och sedan skörda bara några veckor senare. Vi har också börjat ta fram plantor av sötpotatis och vi prövar oss fram med chilifrukter i amplar, berättar Björn Isacsson.

Så här ökar hållbarheten i växthusen

Användning av biobränsle och värmepumpar.

Recirkulation av vattnet.

Inget näringsutsläpp i marken.

Installera ledbelysning.

Öka luftfuktigheten för värmebesparing.

Användning av torv- och pappkrukor eller återvunnen plast.

Byte av plastemballage mot papper.

Odlingssubstrat från svenska leverantörer för mindre transporter.

Samtransport till butiker med mjölkbilen.

111_3830

dsc_0338edelphoto-9469