Sätt ett träd för framtiden

 

pernilla

Vad du gör idag kan ha stor påverkan framöver. Om du t ex planterar ett eller flera träd kan de leva över generationer och bilda länkar. Träden kan bli fantastiska samtalsämnen och inte minst när och hur de planterades. John Taylor inspirerar till trädplantering, kolla kortfilmen här! Besök sedan en trädgårdsbutik där du kan få hjälp av kunnig personal. Stora Planteringsveckan är en branschgemensam aktivitet där såväl stora kedjor som enskilda, fristående trädgårdsbutiker deltar. Den startar alltid första lördagen i september och pågår i nio dagar, över två helger. I år är det den 7-15 september. Veckan är en inledning på hösten so är den allra bästa planteringstiden.
Butiker som är med hittar du under rubrik Hitta butik på Stora Planteringsveckans hemsida,www.storaplanteringsveckan.se