Vårväxter och humlesurr

Planteringssäsongen är i full gång och det finns så mycket växter att välja bland. Du kan bidra i din egen trädgård eller på balkongen genom att plantera växter som sätter fart på humlesurret och pollineringen. Växter som ger insekterna mat hela säsongen är viktigt för att skapa gynnsamma förutsättningar för våra viktiga pollinerare.

Forskaren Klara Löfqvist och trädgårdsingenjören Marie Wändel frågade sig vad de skulle kunna göra för att hjälpa de svenska humlorna och bina. Det blev en lista över fleråriga växter med blomningstider som ger tillgång till pollen och nektar från den tidig vår till sen höst och som är vackra och hör till de bästa sorterna för svenskt klimat. Alla sorter av ett släkte är inte lika bra, därför är listan sortspecifik. Det finns till exempel ingen mat att hämta i sterila, fyllda blommor. Vi bör också kombinera växter med djupa respektive grunda blommor för varje blomningstid i våra planteringar. Vissa arter av bi behöver grunda blommor för att nå nektarn, andra bin och humlor behöver djupa blommor för att få plats med sina långa tungor.

Det finns ungefär 300 olika arter av vilda bin och humlor i Sverige som tillsammans med bland annat honungsbin gör en ovärderlig insats för biologisk mångfald och livsmedelsproduktion. Trädgårdar och parker har blivit allt viktigare för deras överlevnad eftersom jordbrukslandskapet har förändrats.

Gullviva, löjnantshjärta och julrosen är bara tre av hundra härliga humleväxter som är viktiga för övervintrande humledrottningar.

nature-3242833_1920-1 Gullviva säsongensbästaPrimula veris ’Cabrillo’ Gullviva

bleeding-heart-2146253_1920 Löjtnantshjärta SäsongensbästaLamprocapnos spectabilis, Löjtnantshjärta

christmas-rose-4015895_1920 julros säsongensbästa

Några former av julrosor

 

 

 

Källa: Växtforum