Perenna växter får ny klimatanpassad märkning

En förändring av märkningssystemet har under en längre tid efterfrågats, då just perennernas förmåga till övervintring i trädgården är en viktig faktor vid växtvalet. Foto: perenner.se.

De perenna, fleråriga, växterna får ett nytt märkningssystem - vilket gör det lättare att välja växter när det blir dags att plantera i trädgården. Sveriges perennodlare har tagit fram nya övervintringsbokstäver som är enkla, mer konsekventa och ändrar fokus från geografiskt läge till att i stället utgå från sannolikhet för lyckad övervintring.

För 40 år sedan lanserade Perennagruppen en härdighetsskala för perenner som skiljde sig från zonsystemet för vedartade växter. Genom årens lopp förändrades beskrivningarna av olika aktörer tills det fanns flera olika tolkningar. Det blev också svårare att veta vilka delar av landet som åsyftades, särskilt när ett förändrat klimat ger väldigt varierande temperaturer och snömängder från år till år. 

Perennernas övervintringsförmåga beskrivs nu med orden pålitligt motsvarande bokstav A, vanligtvis motsvarande bokstav B, ibland motsvarande bokstav C och inte som motsvarar bokstav D. Det vill säga en beskrivning av oddsen för att lyckas. En del växter är särskilt beroende av ett väldränerat läge både för sin tillväxt och övervintring. Stående fukt är många gånger perennernas värsta vinterfiende. Många känsliga och värmekrävande perenner kan faktiskt övervintra under ganska bistra förhållanden om bara jorden är tillräckligt väldränerad. Därför har en underkategori som markeras med en asterisk vid bokstaven tillkommit, som anger att växterna behöver ett väldränerat läge. 

Perennagruppen har haft en genomgång av de perenner som finns i odling och gemensamt satt nya bokstäver på nästan 1500 perenner. Och tanken är framåt att det en gång om året kan ske justeringar i perennlistan.

De nya klimatanpassade övervintringsbokstäverna

Växten är tålig och övervintrar bra
A = Övervintrar pålitligt.
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge.

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats
B = Övervintrar vanligtvis.
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge.

Växten är känslig för olika vinterväder
C = Övervintrar ibland.
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge.

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D = Övervintrar inte.