LRF:s ordförande: Just nu är det skördefest!

Palle Borgström. Porträtt LRF styrelse 2017.

Palle Borgström.

Nu är det högsäsong för svenskodlade grönsaker. Det är ett drömläge för alla som vill äta gott och samtidigt minska sin klimat- och miljöpåverkan. Sverige importerar ungefär hälften av maten som vi äter. Samtidigt som den importerade maten ger upphov till två tredjedelar av de utsläpp som vår totala matkonsumtion genererar. Det du äter hemma påverkar alltså miljön i andra länder, men frågan är hur? Palle Borgström förbundsordförande, Lantbrukarnas riksförbund förklarar det här i en artikel i Aftonbladet.