Cecilia Pilbäcks trädgårdstur del 1. Planera din trädgård!

– Ta tillvara de befintliga värdena, säger Cecilia Pilbäck trädgårdsmästare. Hon arbetar med att utforma trädgårdar och brinner för att ta vara på de naturliga förutsättningarna och att förstärka karaktären på just den platsen där du bor.
– Jag låter alltid platsen styra mitt val av växter och trädgårdens design. Titta hur det ser ut hos dig och fråga dig: Finns det några historiska värden, vilken tidsepok är huset och trädgården från? Är det en skogstomt med gamla fina träd? Är det kuperat, har trädgården norrläge? Det är flera saker du behöver ta reda på när du ska planera eller kanske förnya din trädgård som ska ge fantastiska upplevelser under olika årstider i många år framöver. Din trädgård är också tillsammans med entré och fasad ansiktet utåt mot det övriga kvarteret.
Finns det exempelvis träd som är bortåt 100 år är mitt råd att låta dem få vara med och styra utformningen hellre än att ta ner dem. Riktigt gamla och vackra träd är oersättliga.
Har du t ex köpt ett gammalt sekelskifteshus som har mer än 100 år på nacken här i Sverige skulle jag inte anlägga en japanskinspirerad trädgård där, säger Cecilia Pilbäck.
 Anpassa växtvalen
Hon tycker absolut att man ska anpassa växtvalen efter platsens förutsättningar. En hållbar lösning blir att utgå från den jordmån som redan finns. Varje plats är unik, kanske har du ett skogsbryn med tall och gran. Där skulle man kunna plantera in växter som trivs i samma jordmån med lågt pH-värde.  Jobba alltid med naturen och tänk på att alla växter inte trivs ihop.  Är du osäker ta hjälp av ett proffs.
Om du ändå behöver köpa in jord till din trädgård och dina växter måste den vara garanterat ogräsfri och av god kvalitet. Det är avgörande för slutresultatet
Fleråriga växter kan planteras när som helst på året när det inte är tjäle. Sensommar och höst är på flera sätt en bra tid för plantering, inte minst för att både urvalet och kvaliteten på de svenska plantskoleväxterna är på topp. Då är också jorden naturligt fuktig och lätt att gräva i. Luftfuktigheten är hög vilket innebär mindre stress för plantor som ska etablera sig på en ny plats.
 fra%cc%8an-elin-och-maja
Tips från trädgårdsmästaren
Låt alltid platsens karaktär styra växtvalen.
Bevara gamla träd.
Välj växter som trivs med platsens ljus- och jordförhållanden.
Jobba nära naturen och samplantera växter som trivs i samma jordmån.
Välj gärna idegran för bra insynsskydd.