Fördelar med att välja svenska råvaror

Att det är viktigt att köpa svenska råvaror hör du säkert hela tiden. Men varför är det viktigt? Här är några av fördelarna med svensk odling.

I Sverige odlar vi med hänsyn till vår miljö och vårt klimat, vi har bra tillgång till vatten vilket är en grundförutsättning för livsmedelproduktion och vi har duktiga odlare som kan ta fram bra råvaror med bra smaker. Nedan går vi in lite mer på vad fördelarna innebär.

Odling med hänsyn till miljön

I Sverige lägger vi till exempel stor vikt vid att begränsa användning av växtskyddsmedel. Eftersom vårt klimat är så pass svalt har vi inte heller behov av att skydda grödorna mot insekter och svampar som finns i varmare klimat.
– Att vi har en restriktiv användning av växtskyddsmedel är ett mervärde både för konsumenter av svenska livsmedel från växtriket och för producenterna som arbetar med odlingen, säger Åsa Lannhard Öberg på enheten för handel och marknad på Jordbruksverket.

Svenska odlare har god kontroll på växtnäringstillförseln för att minimera påverkan på grundvatten och vattendrag och många svenska växthus har recirkulerande system för vatten och växtnäring och släpper därför inte ut avfall till miljön runtomkring. Svenska trädgårdsprodukter är dessutom oftast tredjepartcertifierade av Sigill Kvalitetssystem vilket innebär att de uppfyller de extra kraven på minskad miljöpåverkan och livsmedelssäkerhet.

Tillgången på vatten

I många delar av världen har man stora problem grund av en minskad tillgång på grundvatten, som är en grundförutsättning för livsmedelproduktion. Trots att Sverige i år har låga vattennivåer så har vi ändå låg belastning enligt vattenanvändningsindex (uttag av vatten i relation till tillgång). Sverige ligger på 1 procent och varningströskeln ligger på 20 procent.
Läs mer om grundvatten.

Fantastiska smaker

I Sverige har vi duktiga odlare som gör sitt bästa för att odla fram produkter av hög kvalitet och fantastiska smaker. Vi har en kortare odlingssäsong, vilket i sig ger en lägre avkastning, men fördelarna med att odla i vårt svala klimat är att vi har mycket dagsljus och låga temperaturer vilket stimulerar bildandet av aromämnen vilket gör att både frukter och grönsaker smakar mer.

Korta transporter

Korta transporter är bra för både klimatet och kvaliteten på produkterna. När du handlar närproducerat blir transporten mellan producent och konsument mindre vilket innebär att produkterna skördas när de är så gott som fullmogna vilket ger produkterna mer smak. Dessutom minskar risken för skador när frukt och grönt färdas kortare sträckor, vilket i slutändan gör att svinnet minskar.

Svensk växthusodling är klimatsmart

Svenska växthus värms nästan bara av förnybar energi eller spillvärme från industrin. I inget annat land med uppvärmda växthus har utvecklingen mot förnybar energi gått så snabbt och så långt som i Sverige! Energianvändningen har också blivit betydligt effektivare under senare år. Flera producenter är även klimatcertifierade. Läs mer på: www.svensktsigill.se

Vi planterar efter klimat

Svenska plantskolor producerar tåliga och friska träd, buskar och perenner anpassade för klimatet. Det innebär att det är lättare att lyckas med växterna.

Källa: Jordbruksverket