Fira vår fantastiska natur med svenskodlade växter!

20160722-ljungblavinge-img_5986Foto Erik Hansson

Den biologiska mångfaldens dag som firas den 22 maj med det viktiga syftet att uppmärksamma bevarandet av alla de arter som finns i vår natur. Om vi väljer svenskodlade växter märkta med E-planta kan vi bevara många arter och minska risken för sjukdomar hos växter.

Visst är det spännande med växter från jordens alla hörn, men med plantorna följer också skadegörare som slår hårt mot vår biologiska mångfald. Hälften av alla nya växtskadegörare kommer med import av växter. Almsjuka, askskottsjuka och buxbomsjuka är bara några i raden av allvarliga skadegörare som drabbat oss på senare tid. Med intensiv, global handel och klimatförändringar kommer främmande sjukdomar och skadedjur hit i en allt snabbare takt.

Jan Stenlid, professor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi på Sveriges lantbruksuniversitet, menar att den mest effektiva metoden är att välja svenskodlade växter. E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar och träd utvalda för svenskt klimat. Väljer du E-märkta växter får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år.

Källa: Växtforum

Tips!

* Köp svenska växter märkta med E-planta

* Gör en rabatt med tåliga växter som attraherar bin, nattfjärilar, dagfjärilar, humlor, svärmare och fåglar.

* Gör en kompost av gräs och kvistar som kan bli vinterbo åt igelkottar eller grod- och kräldjur.

* Var rädd om brännässlorna som är värdväxter för många olika arter fjärilslarver. Dessutom kan de ätas.

Läs mer om den biologiska mångfaldens dag:

www.biomfdag.se

Facebook.com/biomfdag