Exakt då ska ärtan skördas!

Kjell Svegrup, är ärtodlare på Sveriges sydvästra kust mellan Landskrona och Helsinborg. Han tror på en renässans för frysta varor och särskilt på en ökad efterfrågan på våra svenska ärtor som alternativ till kött.
Han har odlat ärtor sedan 1991 och är den som sköter kontakten mellan odlarna i Västra Skånes ärtodlarförening och industrin, i detta fall Foodhills.
– En stor fördel är att frysta ärtor är i säsong hela året, så att vi kan njuta en färsk vara utanför skördeperioden, säger Kjell Svegrup. Men just nu är det ändå högsäsong eftersom ärtskörden är i full gång. Skördetröskorna går dygnet runt så man arbetar i treskift. Efterfrågan på gröna ärtor kommer att öka och inom projektet Give peas a chance har ärtodlarföreningen varit delaktiga i att utveckla växtbaserat protein från gröna, gula och grå ärter.
Ärtkvalitet
Det viktigaste för en bra kvalitet är att ha en vattenhållande jord som har lagom med lera. Eftersom ärtor är känsliga för jordburna sjukdomar tillämpar jag en åttaårig växtföljd och alla fält testas innan sådd, säger Kjell.
– Det finns många ärtsorter men det viktigaste för smaken är timing vid skörd. Det är ett kort tidsfönster när ärtan är som bäst, bara ett dygn. Då ska den skördas, säger Kjell. Det är också just det att man verkligen fokuserar på kvalitet snarare än kvantitet som gör de svenska ärtorna speciella.
– Man skulle få högre avkastning om man väntade några dagar med skörden. Men odlare och industri har i stället samverkat med att finslipa logistiken i skördekedjan för att få fram de godaste ärtorna. Frysta varor har oförtjänt dåligt rykte. Är fryskedjan bra så håller grönsakerna hög kvalitet och är lika fina när man tar ut dem ur frysen som när man stoppade in dem, säger han.
Klimatets påverkan
– Med den klimatförändring som sker, bli det gynnsamt för många proteingrödor eftersom den varma perioden på året blir längre. Men man kommer behöva tänka mer på både bevattning och dränering när nederbördsmönstren förändras. Tyvärr kan insektsproblemen öka. Svampsjukdomar kan vi hantera tack vare bra förädlingsprogram och utvecklingen av bättre teknik gör att mekanisk ogräsbekämpning också kommer att öka, säger han.
Minskat svinn
Att ha gröna ärtor eller andra grönsaker i frysen är ett sätt för hushållen att minska sitt svinn. Vi vet att frukt och grönsaker står för en förhållandevis stor del av matsvinnet hemma. Av de frysta ärtorna kan man ta fram det man vill äta och sedan stoppa in dem i frysen igen, så behöver inget slängas för att det blivit dåligt.
– Svinnet i hanteringen är lågt på ärter, säger Kjell. Skaldelar osv sorteras ut och blir biogas. Det finns pågående arbete för att istället ta till vara resterna som foder m.m.
Ärtigt tips
Precis som barnen tycker också Kjell att ärtorna smakar gott när man tar dem direkt ur frysen och stoppar in i munnen. Ska de tillagas måste man vara försiktig för att bevara den färska, fina smaken och konsistensen. Ärtorna ska inte koka. Kjell häller kokande vatten över de frysta ärtorna och låter dem bli varma.
Se efter svenska ärtor i butiken
Handelns egna varumärken har nu också svenska ärter i sitt sortiment, så titta efter svenska ärter nästa gång du handlar.