Varför är tomaten röd? Tomater innehåller en jättestark antioxidant som heter lykopen. Ju rödare tomat – desto mer lykopen!