Svenska tomater

En tredjedel av alla svenskar äter tomat i stort sätt dagligen och vi äter ungefär 10 kg tomat per person och år. Men bara en av tio tomater som äts i Sverige svensk. Det gör att det finns en stor potential till en ökad försäljning av svenska tomater.