Svenskt Sigill

"Märket Svenskt sigill står för en hållbar produktion av svenskodlade blommor, bär, frukter och grönsaker"

 

 

Svenska odlare har god kontroll på växtnäringstillförseln för att minimera påverkan på grundvatten och vattendrag och många svenska växthus har recirkulerande system för vatten och växtnäring och släpper därför inte ut avfall till miljön runtomkring. Svenska trädgårdsprodukter är dessutom oftast tredjepartcertifierade av Sigill Kvalitetssystem vilket innebär att de uppfyller de extra kraven på minskad miljöpåverkan och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill är märket för en hållbar produktion av mat och blommor. Märket Svenskt Sigill kan användas av odlare som är certifierade på minst Sigill-nivån inom IP standarden.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad är märket för en lägre klimatpåverkan. När du köper produkter märkta med Svenskt Sigill Klimatcertifierad så har de lägre klimatpåverkan än en genomsnittlig svensk vara. Det finns forskning som visar detta. Märket är fritt att använda för den producent som är certifierad på minst Sigillnivån med tillval klimat.