Potatissorter

"Ett hundratal potatissorter odlas i Sverige – alla med sin speciella karaktär"

Idag odlas ett hundratal sorters potatis med olika smaker i Sverige. Potatisen delas upp i olika sorter efter säsong, men även efter smak, fasthet, utseende och storlek.
Svensk säsong, året om. I september och oktober skördas all höst- och vinterpotatis. Den har fått mogna i jorden och är tålig med ett lite hårdare skal. Efter skörd flyttas den in i kyllager så att den ska hålla och kunna njutas i matlagningen hela vintern. Färskpotatissäsongen inleds i maj och pågår fram till augusti.

Primörpotatis:
Potatis som förgrotts och odlats under plast- eller vävtäckning
och skördas med grön blast och skal som inte är moget.
Färskpotatis:
Potatis som skördats före fullständig mognad för försäljning
direkt efter upptagning. Skalet kan lätt avlägsnas utan skalning.
Sommarpotatis:
Potatis som skördats skalmogen eller praktiskt taget skalmogen
avsedd för försäljning direkt efter skörd.
Vinterpotatis:
Potatis som mognat och bildat fast skal och är lämplig för lagring
innan försäljning.

king-edward-fra%cc%8an-2006-1

King Edward

 

potatisbild_birgitta_ngb3160-1

Birgitta 
potatisbild_bjorna_ngb3207-1
Björna
potatisbild_gammal-svensk-red_ngb3149-1
Gammal svensk röd
potatisbild_bl-adalsland_ngb3035-1
Dalsland
potatisbild_leksands-vit_ngb3013-1
Leksands vit

potatisbild_jamtlands-vit_ngb3176

Flera av våra gamla lantsorter har levt kvar under hela 1900-talet i såväl kommersiell odling som i odling i trädgårdstäppor. En del av dessa har tillsammans med vissa tidiga sorter från början av 1900-talet blivit typiska för vissa landskap eller områden. Potatiskonsulent Ingemar Nilsson (Ingemar Nilsson, personlig kommunikation, 255) anger en del sorter som kan karaktäriseras såsom ”landskapssorter”, nämligen;