Marktäckare

"Korta transporter är klimatsmart och ger dig fräscha växter."

 

Svensk säsong: Svenskodlade marktäckande växter finns tillgängliga hela den del av året då trädgårdsväxter säljs och kan planteras, från tidig vår till sen höst.

Användning: Växter med utbrett, marktäckande växtsätt är perfekta där du vill ha en större enhetlig yta, på slänter, under buskar och träd och som ett marktäckande skikt i rabatter.

Sortiment: Det finns en mängd utmärkta växter med marktäckande växtsätt. Ett par av de bästa buskarna för ändamålet är dvärgrips Alaska E och slätbladigt klippoxbär E. Bland barrväxterna utmärker sig kryptuja Sibirteppe E. Perennerna som är värda att lyfta fram som marktäckare är till exempel trädgårdsnäva Rozanne, krypflox Alba och bergormrot Darjeeling Red.

Plus för svenskodlat: 1. Korta transporter är klimatsmart och ger dig fräscha växter som är lättare att lyckas med. 2. Svenska plantskolor odlar härdiga och friska sorter som är anpassade för vårt klimat. 3. Växterna är i fas med årstiden hos dig. 4. Ingen import av nya skadegörare.