Krusbär

"Krusbär var förr ett vanligt inslag i den svenska folkträdgården"

Många av oss minns  krusbärsbusken i mormors eller farmors trädgård. Förr var krusbärsbusken liksom vinbär i olika färger självklara i var mans trädgårdar. Även om det inte är så längre är krusbärets tid är knappast förbi. Viss kommersiell odling av krusbär har förekommit, främst i de södra delarna av landet och är nu så smått på väg tillbaka igen. Bäret blir också vanligare i den lilla villaträdgården.  Sortimentet har till största del bestått av storfruktiga utländska sorter men det finns även enstaka svenska lokalsorter. POM bevarar ”Landströms gröna” och ”Ångermanlands röda”.