Krusbär

"Krusbär var förr ett vanligt inslag i den svenska folkträdgården"

Många av oss minns  krusbärsbusken i mormors eller farmors trädgård. Förr var krusbärsbusken liksom vinbär i olika färger självklara i var mans trädgårdar. Även om det inte är så längre är krusbärets tid knappast förbi. Viss kommersiell odling av krusbär har förekommit, främst i de södra delarna av landet och är nu så smått på väg tillbaka igen. Bäret blir också vanligare i den lilla villaträdgården.  Sortimentet har till största del bestått av storfruktiga utländska sorter men det finns även enstaka svenska lokalsorter. POM bevarar ”Landströms gröna” och ”Ångermanlands röda”.

Krusbär är en av våra vanligaste odlade bär­buskar och det finns många olika sorter. Den vildväxande krusbärsbusken finns i backar, stenrös och glesa skogar. Ursprungligen är den förvildad men numera är den helt natu­raliserad. Arten är vanlig i södra och mellersta Sverige men förekom­mer även i södra Norrland.

Krusbär är en tornig buske som blommar redan i april-maj med oansenliga blommor. Bären smakar gott när de mognat men är ofta styvt borsthåriga. De första bären mognar i juli och är vanligen gulgröna. De är rika på C-vita­min och de unga bären har rikligt med pektin. Sorter som mognar sent på året kan ha mörkt röda, gula, gröna eller violetta bär. Det finns både gröna, vita, röda och gula krusbär, och dessutom otaliga sorter inom vardera färg.