Dahlia

"Dahlia är en sommarblomma som kan sparas från år till år med rotknölar som vilar under vintern."

Den vackra dahlian har under senare år fått ett rejält uppsving och anses inte längre vara en “tantblomma”. Dahlia är en sommarblomma som kan sparas från år till år med rotknölar som vilar under vintern. Den är utmärkt till snittblomma och omtyckt av pollinerande insekter. Dahlian kan användas som en sommarblomma bara för en säsong eller sparas för flera säsonger. I handeln på våren finns både frösådda sommardahlior och rotknölar av dahlia för utplantering. Plantera den i stora krukor och i rabatter. Det går bra att ha även de lite större dahliorna på balkong om de planteras i stora krukor.

Dahliorna finns i många olika färger och former och klassas efter blommornas utseende. Det finns många olika spektakulära former och storlekar där de största är över 25 cm i diameter. Dahlia odlas vanligen från knölar men kan även köpas som frösådda plantor på våren, de senare benämns ofta sommardahlia och är ofta lite lägre sorter men botaniskt skiljer de sig inte och de kan också bilda knölar efter säsongen.

Plantera dahlian på en solig plats men lite skugga under delar av dagen fungerar också. Dahliorna planteras i näringsrik och vattenhållande jord. Dahlian växer kraftigt och behöver rätt mycket utrymme. Planteringsavstånd i rabatt ca 50 cm för de stora sorterna.
Dahlia är lätt att sköta och behöver bara ha jämn tillgång till vatten och en välgödslad jord. För dahlior som odlas i kruka är det bra om de regelbundet gödslas med Organisk växtnäring. När knölarna plockas fram på våren tas skrumpna och mögliga delar bort. Plantera direkt i rabatten eller förodla inomhus i krukor.

Dahlia förökas med frö, delning eller med sticklingar. Fröna sås tidigt på våren och förkultiveras inomhus. Även knölarna kan man driva inomhus från ca två månader innan utplantering. Utplanteringen måste ske när risken för frost är över eftersom dahlia är mycket frostkänslig. Dahlian kan toppas när skotten är ca 15-20 cm för att få en buskigare växt och rikligare blomning.Delningen görs på hösten när knölarna grävs upp eller på våren när de ska sättas. Se till att det finns ’ögon’ kvar ovanför rotknölen så att dahlian kan bryta med nya skott. Ta bort alla smårötter.
Sticklingar kan tas på våren när man börjar driva knölarna, skär av ett skott nedanför jorden och plantera. Sticklingar kan även tas när plantorna kommit igång och växa, även från fröplantor, ta toppsticklingar och sätt direkt i S-jord.
På hösten när bladverket frusit ner grävs knölarna upp, skär av stjälkarna ner till 5 cm, låt sen knölarna torka någon vecka. Var noga med att märka upp knölarna noga när de grävs upp! Knölarna är förvillande lika. Ta bort skadade, sjukdomsangripna knölar och bädda sedan ner dem i lätt fuktad Solmull naturtorv. Förvara knölarna så svalt som möjligt, 4-6 grader, utan risk för frysgrader.
Tips!
Om du sparar rotknölar av dahlia:
Ta bilder av dahliorna på sommaren och anteckna även höjden, koppla ihop anteckningarna med märkningen av rotknölarna på hösten eftersom det är svårt att avgöra vilken sort det är på våren när de ska planteras ut!
Källa: Hasselfors garden

Historien om Andreas Dahl:

Historien om Andreas Dahl

Sommardahlia