Minska klimatpåverkan och välj svenska före importerade äpplen.