Släng inte grönsakerna

Vill du göra en enda insats för klimatet kan du satsa på att minimera ditt matsvinn. Du kommer så klart också att spara pengar. Matsvinn är livsmedel som har producerats i syfte att bli mat men som inte äts upp. Frukt och grönsaker slängs allra mest och visst är vi lite väl petiga med skönhetsfläckar.

Livsmedelsverket gjorde en undersökning 2022 https://bit.ly/3OacIMk för att se om konsumenterna har lärt sig mer om matsvinn sedan undersökningen 2020. Resultatet blev bland annat att det finns mycket att göra för att fortsätta öka kunskapen inte minst hos hushållen som står för en betydande del av matsvinnet.
– Om fler använder sina sinnen för att titta, lukta och smaka kan vi minska matsvinnet  och de senaste åren har vi sett en positiv trend där hushållen slänger mindre mat. Samtidigt saknar många människor grundläggande kunskaper om hur länge maten håller och hur den bäst förvaras, säger Karin Fritz, matsvinnsexpert på Livsmedelsverket.

Bara genom att sänka temperaturen i kylskåpet till 4 grader, kan hållbarheten på maten förlängas.  Visste du att tillagad mat kan hålla en vecka i kylen och att kylvaror håller dubbelt så länge vid plus 4 grader som vid 8 grader?

Det vi slänger allra mest är frukt och grönsaker. Bättre kunskap om förvaring av grönsaker, frukt och bröd skulle göra stor skillnad för matsvinnet. För många människor är det viktigt att potatis, frukt och grönsaker ser perfekta ut och är helt fläckfria. Men egentligen är det otroligt att dessa färskvaror når oss så fina som de gör med tanke på känsligheten i odling, transport och förvaring. Vi kan bli bättre på att putsa på grönsakerna och förvara dem så bra som möjligt.

Så här tar du hand om dina grönsaker
De flesta grönsaker och frukter trivs bäst i kylskåpet. Men vissa frukter och grönsaker kan få köldskador i kylskåp och ska istället förvaras svalt, plus 12-15 grader och ibland helst i rumstemperatur. Har du skurit upp en grönsak eller frukt i mindre, förvara dem alltid i kylskåp.

En tredjedel av all mat som produceras globalt går förlorad eller slängs. Det innebär ett enormt slöseri både med jordens resurser och för ekonomin helt i onödan. Ett av målen i FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, handlar om att halvera matsvinnet och minska matsvinn och förluster i hela kedjan.