Möt ärtan Ebba

Sedan 1950-talet har det pågått ett unikt arbete med utveckling av nya ärtsorter hos Findus. Ansvarig för ärtförädlingen är forskningschefen Agnese Brantestam och det är hon som leder arbetet med att ta fram nya svenska och europeiska ärtsorter. Målet med hennes arbete är att bidra till en hållbar utveckling inom lantbruksproduktionen och matsäkerhet för framtidens generationer.

– Framtidens gröna mat för mig är mat vars produktion och användning har minsta möjliga miljöpåverkan, samtidigt som det är gott att äta, ger oss glädje och de näringsämnen vi behöver. 

I år ska cirka 4000 hektar med Ebba-ärtor odlas.

Agnese Brantestams föregångare, växtföräldaren Rolf Stegmark, är upphovsman till en av Sveriges populäraste ärtor: Ebba.

– Det är ett spännande arbete och en lång process innan en ny sort blir till, det kan ta 10-15 år och det blir väldigt personligt att förädla en ärta. Rolf döpte till exempel Ebba efter sin fru. De ärtor jag har börjat döpa har inte kommit till odlingen ännu, men det finns absolut bekanta namn med inspiration från vänner och kollegor bland dem.

Här kan du läsa mer:

https://sasongensbasta.se/tips/mot-artan-ebba/