Ja, grönsaker kan förändra världen!

Välj svenska grönsaker i säsong

I den nyutkomna boken Eat Good skriver författaren Johan Rockström i kapitlet Liten lathund till en hållbar kost:

Och det är nu som  grönsaksdiskarna verkligen flödar över av nyskördade och supernyttiga grönsaker från våra nära svenska odlingar.

Välj svenskodlat nästa gång du handlar!

Här följer några anledningar till att välja svenskodlade trädgårdsprodukter i säsong.

Odling med hänsyn till miljön

I Sverige lägger vi  stor vikt vid att begränsa användning av växtskyddsmedel. Eftersom vårt klimat är så pass svalt har vi inte heller behov av att skydda grödorna mot insekter och svampar som finns i varmare klimat.
– Att vi har en restriktiv användning av växtskyddsmedel är ett mervärde både för konsumenter av svenska livsmedel från växtriket och för producenterna som arbetar med odlingen, säger Åsa Lannhard Öberg på enheten för handel och marknad på Jordbruksverket.

Svenska odlare har god kontroll på växtnäringstillförseln för att minimera påverkan på grundvatten och vattendrag och många svenska växthus har recirkulerande system för vatten och växtnäring och släpper därför inte ut avfall till miljön runtomkring. Svenska trädgårdsprodukter är dessutom oftast tredjepartcertifierade av Sigill Kvalitetssystem vilket innebär att de uppfyller de extra kraven på minskad miljöpåverkan och livsmedelssäkerhet.

Fantastiska smaker

I Sverige har vi duktiga odlare som gör sitt bästa för att odla fram produkter av hög kvalitet och fantastiska smaker. Vi har en kortare odlingssäsong, vilket i sig ger en lägre avkastning, men fördelarna med att odla i vårt svala klimat är att vi har mycket dagsljus och låga temperaturer vilket stimulerar bildandet av aromämnen vilket gör att både frukter och grönsaker smakar mer.

Korta transporter

Korta transporter är bra för både klimatet och kvaliteten på produkterna. När du handlar närproducerat blir transporten mellan producent och konsument mindre vilket innebär att produkterna skördas när de är så gott som fullmogna vilket ger produkterna mer smak. Dessutom minskar risken för skador när frukt och grönt färdas kortare sträckor, vilket i slutändan gör att svinnet minskar.

Svensk växthusodling är klimatsmart

Svenska växthus värms nästan bara av förnybar energi eller spillvärme från industrin. I inget annat land med uppvärmda växthus har utvecklingen mot förnybar energi gått så snabbt och så långt som i Sverige! Energianvändningen har också blivit betydligt effektivare under senare år. Flera producenter är även klimatcertifierade. Läs mer på: www.svensktsigill.se

Vi planterar efter klimat

Svenska plantskolor producerar tåliga och friska träd, buskar och perenner anpassade för klimatet. Det innebär att det är lättare att lyckas med växterna.

Källa om odling: Jordbruksverket