Frukt- och grönsaksåret 2021

FN: s generalförsamling har utsett 2021 till det internationella året för frukt och grönsaker (IYFV).

Det har man gjort dels för att:

* Öka medvetenheten om och rikta politisk uppmärksamhet till närings- och hälsofördelarna med konsumtion av frukt och grönsaker.

* Främja diversifierad, balanserad och hälsosam kost och livsstil genom konsumtion av frukt och grönsaker.

* Minska förluster och avfall i livsmedelssystem för frukt och grönsaker;

Men också för att dela de bästa metoderna för:

* Främjande av konsumtion och hållbar produktion av frukt och grönsaker som bidrar till hållbara livsmedelssystem.

* Förbättrad hållbarhet för lagring, transport, handel, bearbetning, omvandling, detaljhandel, avfallsreduktion och återvinning samt interaktioner mellan dessa processer.

* Integrering av småbrukare inklusive familjebönder i lokal, regional och global produktion.

* Stärka alla länders, särskilt utvecklingsländers, förmåga att anta innovativa metoder och teknik för att bekämpa förlust och slöseri med frukt och grönsaker.

Läs mer här: http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021