Populära äppelsorter hos Grönkvists!

Magnus Grönkvist driver fruktodling i Arkelstorp. Sonen Alfred gillar alla äpplen, och börjar äta av dem redan när de är så sura att de flesta av oss skulle skrynkla ihop hela ansiktet.

Redan på 1910-talet satte Magnus Grönkvists farmors far de första äppelträden på gården i Arkelstorp i östra Skåne. Farmor och farfar drev sedan äppelodling och plantskola på gården. En generation stod över och barnbarnet Magnus tog sedan hand om odlingen 2001.

Gården är bara på 3,5 ha så Magnus arrenderar  mark så att han har ca 10 ha att bruka. Utökningen av arealen skedde i samband med en större satsning 2011, då han även bildade aktiebolag. Magnus sambo Linda är också engagerad i odlingen, särskilt nu i skördetid. Linda är också den som sköter sociala medier och marknadsför deras verksamhet.

Alla barnen, Isak 12 , Moa 13 och Alfred 9 år hjälper till med det de klarar av. Det kan vara att klippa gräs, harva eller plocka fallfrukt och sälja till jägare.

Vad är bra med svensk fruktodling?
– De svenska äpplena är lokala, och därmed skapas jobb och skatteintäkter till Sverige. Samtidigt som det bidrar till minskade transporter att vi har en inhemsk produktion av frukt. Vi använder också betydligt mindre bekämpningsmedel i Sverige jämfört med många andra länder, säger Magnus. I flera länder behandlas till och med äpplena efter skörd för att hålla längre, något vi inte alls gör här.
– Trots det finns det nu tillgång på svenska äpplen året runt, framförallt för att det har utvecklats ny teknik. Exempelvis har vi lärt oss att skörda vid exakt rätt tidpunkt och lagra i kyllager med låg halt av syre i luften, så kallade ULO-lager, säger han.

Inte alltid så lätt
Det innebär stora utmaningar att vara fruktodlare och det är svårt att rå på naturen. Redan på våren är det viktigt att inte frosten förstör blomningen och sedan är det viktigt att frukten inte blir angripen av skadedjur. Med de låga moderna träden är det lättare att hålla träden friska genom att man kan beskära enklare och få in luft, själva plockningen är också mycket mer lätthanterlig.En annan utmaning som fruktodlare är att hitta bra arbetskraft som kan jobba under säsongen.
– Vi har idag ca 10 säsongsanställda, som kommer hit efter att de arbetat klart hos en granne som odlar jordgubbar.

Magnus skulle gärna vilja utöka sin odling lite för att få lite lättare att investera och för att kunna odla fler sorter så att riskerna sprids ut.
En stor del av äpplena säljs via Äppelriket i Kivik innan de går vidare via grossisterna och ut till livsmedelsbutikerna.

Äppelsorter hos Grönkvists

Amorosa – Fin smak och arom. Amorosa är den röda varianten av Aroma och plockas i mitten av september
Santana – Många äppelallergiker tål Santana eftersom sorten är utvecklad för att skalet ska innehålla en lägre halt av det protein som utlöser allergi.
Rubinola –  Ett vackert klotrunt äpple,Det stoppar man rätt i munnen, mitt favoritäpple säger Magnus.
Ingrid Marie – Nätt i formen och frisk lite kryddig smak. Ett bekant äpple för de flesta.
Frida – Fast, krispig, syrlig och med mycket smak. Bra i äppelpaj, säger Magnus.
Elise –  En relativt ny sort som är fast och syrlig. Den plockas inte förrän i slutet av oktober.