Potatis

Olaus Rudbeck anses vara den förste som tog in potatisen till vårt land. År 1655 började han odla potatis i sin anlagda Botaniska trädgård i Uppsala. Han gav potatisen namnet Peruviansk Nattskatta, vilket troligtvis är det första svenska namnet på potatisen. Potatisplantan sågs i första hand som en botanisk kuriositet, som en prydnadsväxt. Det är dock möjligt att hemvändande soldater från 30-åriga kriget, som slutade år 1648, redan tidigare tagit med sig potatis från Tyskland. Potatisen spreds troligtvis till flera herresäten i Uppland och omnämns i skrifter av Gabriel De La Gardie (1666) samt av Åke Classon Rålamb (1690) och odlades som prydnadsväxter.
Jonas Alströmer var dock den man som fått äran att tagit potatisen till Sverige på 1700-talet. Med potatisutsäde från England började han att odla potatis på sin gård Nolhaga utanför Alingsås och var den förste i vårt land som uppmärksammade den nya jordfruktens näringsinnehåll och möjligheter.