Kepalök

"I svensk odling förekommer flera sorter av respektive art av lök (släktet Allium)"

Kepalök, Allium cepa Liliaceae, är vår vanliga matlök som kan vara gul eller röd.

 

Svensk säsong: Gul och röd lök finns hela året. De torkas efter skörd och håller sedan länge – vid rätt förvaring. Gräslök: frilandsodlad april-augusti, krukodlad (växthus) hela året. Salladslök: maj-aug. Buntlök/knippelök: juni-aug. Purjolök: juni-december.

 

Förvaring: Gul och röd lök: torrt och så kallt som möjligt utan att den fryser. Purjo, gräslök, salladslök och buntlök/knippelök: +2 till +4°C, gärna i plastpåse eftersom de är känsliga för uttorkning.

 

Sortiment: Gul lök, röd lök, gräslök, salladslök, buntlök/knippelök, purjolök. I svensk odling förekommer flera sorter av respektive art av lök (släktet Allium). Gul och röd lök tillhör samma art, Allium cepa, men olika grupper, där färgen är skiljelinjen. När det gäller enskilda sorter kan bara de särskilt insatta skilja dem från varandra.

 

Plus för svenskodlat: Svensk lök odlas med stor miljöhänsyn och slipper långa transporter.