Blomkål

""

Historia och egenskaper
I sin vilda form är blomkålen spridd i medelhavsområdet, i södar England och Irland. De odlade formerna av blomkål härstammar från mindre Asien, de de odlades under årtusenden. Grekerna odlade blomkål under antiken. Spanjorerna däremot anlade sinte sin blomkålsland förrän på 1200-talet och fört därefter började blomkålen att sprida sig över Europa. På 1500-talet dök den upp i Norden och Cajsa Warg hade med den i sina recept under mitten av 1700-talet.