Gurkväxter

Gurkväxterna hör till familjen tvåhjärtbladiga växter med ca 700 arter medelstora, framför allt klättrande, ett- till fleråriga örter.