Baljväxter

Baljväxterna har fått sitt samlingsnamn genom att de växer i en liten balja. De tillhör familjen Leguminosae och det finns åtminstone 300 sorters ätbara baljväxter. Bönor, ärter och linser ingår i gruppen baljväxter. Hit räknas t ex skärbönor, sockerärtor, bondbönor, haricots verts, vaxbönor, sugarsnaps och borlottibönor.